Portāla lietošanas noteikumi

Noteikumos lietotie termini

Lietotājs – jebkura fiziska vai juridiska persona, kura iegādājas un izmanto Kotuedisi.thinkific.com saturu un pakalpojumus tiešsaistē.

Portāls – vietne www.kotuedisi.thinkific.com 

Portāla uzturētājs un pakalpojumu sniedzējs – DigiJoy, SIA (reg.nr. 42103090886)

Portāla saturs un pakalpojumi – portāla uzturētāja administrētais un radītais saturs - kursi un programmas.

Lietotāja profils – autorizēta lietotāja personalizētā sadaļa Kotuedisi.thinkific.com 

 1. Šie noteikumi ir saistoši visiem portāla lietotājiem.

 2. Portāla lietotājam ir tiesības saņemt un izmantot pakalpojumus tādā mērā, lai netiktu aizskartas normatīvajos aktos noteiktās citu personu tiesības un likumīgās intereses.

 3. Portāla uzturētājam ir tiesības neierobežoti skaitā un saturā grozīt šos noteikumus, ciktāl tie nenonāk pretrunā ar normatīvajiem aktiem un izmaiņas stājas spēkā ar brīdi, kad tās ir publiskotas portālā.

 4. Attiecībā uz visiem personu datiem, kas nonākuši tā rīcībā, portāla uzturētājs atbilstoši normatīvajiem aktiem ievēro un izpilda fizisko personu datu aizsardzības prasības (sīkāk aprakstītas Privātuma politikas sadaļā). Izvēloties kļūt par lietotāju, persona pauž piekrišanu tās personas datu apstrādei.

 5. Portāla uzturētājs ievēro konfidencialitāti attiecībā uz tā rīcībā esošajiem portāla lietotāju profila datiem.

 6. Lietotāja e-pasta adrese var tikt izmantota, lai informētu par iespējamiem traucējumiem portāla tehniskajā darbībā, kā arī jaunumiem vai piedāvājumiem. Jebkurā gadījumā attiecīgajā sūtījumā ir norādīta iespēja atteikties no turpmākas šādu sūtījumu saņemšanas.

 7. Portālā var autorizēties (attiecīgajā laukā norādot lietotājvārdu un paroli) ar Kotuedisi.thinkific.com kontu vai kādu no piedāvāto sociālo tīklu pasēm.

 8. Piekļuvi personalizētajam profilam un iegādātajiem kursiem un programmām nodrošina vienīgi autorizēšanās.

 9. Uzturētājs nenodrošina lietotāja piekļuvi savam kontam caur sociālajiem tīkliem, ja tiem ir tehniska rakstura problēmas vai mainīta funkcionalitāte. 

 10. Uzturētājs nav atbildīgs par zaudējumiem, kas lietotājam ir radušies vai varētu rasties saistībā ar personalizēto pakalpojumu izmantošanu tehnisku problēmu vai trešās personas nesankcionētas piekļūšanas rezultātā u.c.

 11. Ja lietotāja profils nepārtrauktu divu gadu periodā nav apmeklēts ne reizi, uzturētājam ir tiesības no portāla dzēst šī lietotāja kontu.

 12. Portālā tiek lietotas sīkdatnes (cookies), sīkāk ar to iespējams iepazīties Sīkdatņu atrunā Privātuma politikā.

 13. Sekmīga reģistrācija portālā nav iespējama pirms iepazīšanās ar šiem portāla lietošanas noteikumiem, par to izdarot attiecīgu atzīmi reģistrācijas formā.

 14. Portālā publicētais saturs un pakalpojumi ir aizsargājami, atbilstoši normatīvajiem aktiem.

 15. Portāla pakalpojumos sniegtā informācija, ieteikumi un padomi atbilst vispārīgiem veselīga uztura un dzīvesveida principiem veselam cilvēkam, taču nav paredzēti slimību ārstēšanai un neaizvieot individuālu uztura speciālista vai mediķa konsultāciju.

 16. Pakalpojumu sniedzējs (SIA DigiJoy un/vai uztura trenere Ieva Dulmane) nav atbildīgi par jebkādām izmaiņām Lietotāja veselības stāvoklī portāla pakalpojumu saņemšanas laikā vai pēc tās. Lietotājs saprot un piekrīt, ka portāla pakalpojumi negarantē rezultātu un pakalpojumu sniedzējs neuzņemas nekādu atbildību par Lietotāja ieradumu maiņu vai ieteikumu neievērošanu . 

 17. Pakalpojumu sniedzējs apņemas ievērot pilnīgu konfidencialitāti attiecībā uz jebkuriem datiem, ko lietotājs sniedz.